Friday, April 20, 2007

GI Bantning Frågor

GI-Vanliga frågor

Här har vi samlat och svarat på de vanligaste frågorna vi möter på om GI-metoden.
Vad innebär GI-metoden?
GI-metoden innebär att välja mat som innehåller kolhydrater som bryts ner långsammare av kroppen och därför ger en jämnare blodsockerkurva. Detta ger minskad hunger, minskad inlagring av energi som fett och ökat välbefinnande.
Finns det olika varianter av GI-metoden?
Ja, det finns många olika sätt att komponera sin kost så att en jämnare blodsockerkurva uppnås, men de har dock alla detta gemensamt.
Vart kommer GI-metoden ifrån?
Begreppet glykemiskt index, GI, myntades av den kanadensiska professorn David Jenkins redan 1981. Han tog fram GI som ett hjälpmedel för diabetiker att förstå hur kolhydrater i olika livsmedel påverkar blodsockret.
Vad är nivåerna för lågt, mellanhögt och högt GI?
Lågt -60
Mellanhögt 60-90
Högt GI 90-

Hur kan GI-kosten se ut?
Typiska livsmedel med lågt GI är baljväxter, pasta och frukt. Detta komplementeras vidare med andra livsmedel för att få en heltäckande näring.
Namnet Montignac brukar dyka upp i GI-sammanhang, vem är han och vad är hans teorier?
Michel Montignac var från början en fransk affärsman som sadlade om till nutritions-branschen i början av 1980-talet. Han har skrivit ett flertal böcker om dieter där han utgår från det franska köket. Mycket av kosten i den franska köket har lågt GI och Montignac använder sig av begreppet GI för att visa att hans teorier leder till ett smalare liv.
Vad är GL (glycemic load) och hur relater det till GI?
GL är ett rankingsystem i likhet med GI som använder sig av GI för ett livsmedel och hur stor andel av det som är kolhydrater. Det beräknas som (kolhydratandel i procent)*GI/100. GL är således ett mått på hur stor blodsockerhöjning en viss mängd av ett livsmedel kommer att ge.
Vad säger forskarna, läkarna, näringsfysiologerna m fl om GI-metoden?
Det finns i dag inga säkra belägg för att GI-metoden skulle leda till en större viktnedgång än en traditionell lågkalorikost. Många upplever att de känner sig mer mätta på en kost med lågt GI, även om detta varierat i de undersökningar som gjorts. Däremot har personer med diabetes, förhöjda sockervärden och höga blodfettsvärden fått bättre blodsocker- och blodfettsvärden med en kost baserad på lågt glykemiskt index.

1 comment:

Natur Banta said...

Easy to weight reduce ...Bantning